Polityka prywatności

serwisu www.karmybydgoszcz.pl

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018r. Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych (RODO) PW.Karmy od Goldiego Elżbieta Wróblewska informuje, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PW Karmy od Goldiego Elżbieta Wróblewska z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Szarych Szeregów 2a/49 , miejsce główne wykonywania działalności: Bydgoszcz ul. Magnuszewska 3 lokal 2, wpisane do CEIDG pod numerem 109559, tel +48 602682481, e-mail: sklep@karmybydgoszcz.pl;
 2. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
  • prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych;
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 3. jakiekolwiek zgłoszenia związane z przetwarzaniem danych osobowych można kierować na e.wroblewska@karmybydgoszcz.pl lub telefonicznie: +48 602682481;
 4. podstawą przetwarzania danych jest ich niezbędność do wykonania umowy, obowiązek prawny ciążący na administratorze, wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora i odbiorców danych w postaci marketingu bezpośredniego;
 5. przysługuje Pani/Panu prawo wycofania wydanej zgody w każdym czasie bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce wcześniej;
 6. przekazywanie danych do innych podmiotów poza EOG odbywa się na podstawie standardowych klauzul w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu tych podmiotów polegającego na zarządzeniu działalnością handlową oraz marketingu towarów i usług przez nie oferowanych;
 7. Pani / Pana dane mogą być udostępniane podmiotom, które są uprawnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a także podwykonawcom naszych usług w celu wykonania umowy, w zakresie objętym działalnością;
 8. podanie danych jest niezbędne do wykonania umowy sprzedaży towarów lub usług;
 9. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż to jest potrzebne do realizacji wszelkich roszczeń związanych ze złożeniem zamówienia na towary lub usługi oferowane przez PW Karmy od Goldiego Elżbieta Wróblewska lub przez okres wymagany przez szczególne przepisy.
W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.
Wszystkie prawa karmybydgoszcz.pl 2014